Patrik Adamson

3 min läsning

VD har ordet: Varför Lysa är annorlunda

Om finansbranschen var en bransch som höll kundens intresse allra högst, då hade jag tillsammans med mina medgrundare aldrig startat Lysa. (Då hade tjänsten inte behövts.) Men som många av er säkert redan vet och/eller har upplevt - så är det inte alltid fallet. Hur är Lysa annorlunda? Vad skiljer oss från etablerade aktörer på marknaden och varför tycker jag att det är viktigt att prata om?

Finansbranschen fungerar inte som den borde. Anledningen är enkel - rådgivare, förvaltare och banker tjänar mer pengar om de säljer dyra produkter istället för billiga. Som en följd av detta rekommenderas ofta dyra alternativ istället för bättre billiga alternativ.

Ett konkret exempel:
Du går in till din bank/förvaltare/nätbank för att sätta upp ett långsiktigt sparande för pensionen. Förslaget du då presenteras med har två stora intressen i fokus: dels att göra dig som sparare nöjd, men också att maximera förvaltarens vinst. Tyvärr går inte alltid dessa hand i hand.

Intressekonfliktens pris

Denna intressekonflikt som skapas beror inte på att personen du pratar med är en dålig person. Oftast vill de göra rätt. Tyvärr har systemet utvecklats i en annan riktning där ett bra jobb för kunden (= få ditt sparande att kosta så lite som möjligt så att det kan växa så mycket som möjligt) inte är förenligt med den egna affärsverksamheten (= ju högre avgift desto högre intjänad provision, även kallad kickback).

Det är till stor del på grund av denna intressekonflikt som väldigt många svenskar sitter fast i dåliga sparanden med onödigt höga avgifter, som dag efter dag, år efter år, urholkar värdet på deras sparkapital. Och efter 10, 20, 30 år, kan det handla om hundratusentals kronor som har gått till förvaltaren istället för till pensionen.

Lysa har bara ett intresse – ditt

Vi har byggt Lysa för att aldrig hamna i en sådan situation. I vår förvaltning är det därför helt centralt att vi aldrig tar emot provisioner eller kickbacks. Det gör att vi kan vara fullt fokuserade på ett enda intresse - kundens, och enbart välja de fonder som vi anser är bäst för dig. Och oavsett hur du sparar med Lysa - vilken investeringsinriktning du väljer eller hur mycket aktier kontra räntor du vill ha i din portfölj, så är vår avgift alltid densamma. Vår affärsidé kan sammanfattas i två enkla punkter: Maximera kundnyttan, och få förtroende att förvalta så mycket kapital som möjligt.

Maximera kundnyttan...

Vi vill göra det så lätt som möjligt, för så många som möjligt, att spara rätt. Vi har därför valt ut marknadens, enligt oss, absolut bästa indexfonder för att din investering ska bli så diversifierad och bra som möjligt, samt förhandlat (och fortsätter förhandla) ner priset för dessa produkter, så att din avgift för att spara blir så låg som möjligt. Lysas investeringsmetod är baserad på Nobelprisvinnande forskning och håller sig till fyra enkla grundregler.

...och få förtroende att förvalta så mycket kapital som möjligt

Det långsiktiga målet med Lysa är att växa tillsammans med våra kunder och få förtroendet att förvalta så mycket kapital som möjligt. Det förtroendet är inte något vi kan köpa eller kortsiktigt lura oss till, utan är något vi måste förtjäna, varje dag. Att få in nya kunder är jätteviktigt men än viktigare är att kunderna vi har är nöjda och stannar kvar. Det går också hand i hand - ju nöjdare du är som kund, desto lättare är det att rekommendera Lysa för någon annan.

Vår vision: En ny standard för sparande

Vi är här för att lysa upp en bransch som rört sig i skuggan alldeles för länge och erbjuda ett annat, mycket bättre, billigare och smartare sparande, för alla. Vårt mål är inte att vara ett alternativt sparande – vi är här för att sätta en ny standard för hur sparande bör och ska fungera.

Det är en standard som är evidensbaserad, fri från intressekonflikter och dolda avgifter. En standard som är smartare, billigare och mer transparent för dig som kund. En standard där vi som förvaltare smygsänker våra kunders avgifter istället för att smyghöja, och där vi automatiskt ombalanserar och förbättrar din portfölj kontinuerligt så att dina pengar får bästa möjliga förutsättningar att växa över tid. En standard som helt enkelt gör det lätt att spara rätt. Du får gärna läsa vårt manifest här.

Om du är nyfiken på hur Lysa fungerar i detalj och varför vi väljer att göra så som vi gör finns det mer att läsa i vårt white paper. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att mejla oss på kontakt@lysa.se.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Investeringsfilosofi

Skribent: [object Object]

Skribent: Patrik Adamson

Har du några frågor?