Säkerhet

För att du ska vara trygg med att dina pengar hanteras på ett säkert sätt bygger Lysa på teknik och säkerhet i absolut världsklass.

Lika säkert som banken

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning, vilket i korthet innebär att vi får förvalta kunders pengar. Detta innebär att vi, på samma sätt som en bank, måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Insättningsgaranti

Hos Lysa omfattas dina pengar av insättningsgaranti fram till att de investeras. Innan pengarna investeras ligger de på ett klientmedelskonto hos Danske Bank.

Du äger dina tillgångar

Dina pengar investeras sedan i fondandelar som du äger. Dessa är avskilda från Lysas tillgångar och vid en eventuell konkurs har du därför rätt till hela din investering. Dina innehav hos Lysa ger dig även rätt till ersättning från investerarskyddet.

Säker inloggning med personligt BankID

Lysa har en av finansvärldens modernaste plattformar för investeringar. All kommunikation sker krypterat och vi använder enbart BankID för inloggning.

Lysas kundnöjdhetsgaranti

Hos Lysa vill vi ge alla våra kunder en bra kundupplevelse. Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med Lysa kommer vi göra allt för att göra dig nöjd. Du kan till och med få tillbaka Lysas avgift för dina tre första månader hos oss *.

* På din förfrågan betalar vi tillbaka vår förvaltningsavgift som du betalat till Lysa under dina första 90 dagar som kund. Förfrågan måste skickas inom 100 dagar från att kundrelationen inleddes. Lysas kundnöjdhetsgaranti gäller endast avgifter som betalats till Lysa. Inga andra avgifter, kostnader eller marknadsförluster kommer täckas under denna garanti, inklusive, för tydlighets skull, avgifter till externa fondbolag. Lysa reserverar sig rätten att avsluta eller modifiera denna garanti i framtiden.

Vanliga frågor