Säkerhet

För att du ska vara trygg med att dina pengar hanteras på ett säkert sätt bygger Lysa på teknik och säkerhet i absolut världsklass.

Så skyddas dina pengar

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning, bedriva fondverksamhet och försäkringsrörelse. Detta innebär att vi måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument. Du omfattas av olika skydd beroende på vilken kontotyp eller finansiell tjänst du sparar i. Oavsett vad så är dina pengar alltid skyddade.

Sparkonto Auto

När du gör en insättning till ditt Sparkonto Auto skyddas dina pengar av insättningsgaranti.

ISK och värdepappersdepå

Dina pengar omfattas av insättningsgaranti till dess att de investeras i Lysas fonder. Du äger sedan dina fondandelar, vilka är avskilda från Lysas tillgångar och vid en eventuell konkurs har du därför rätt till hela din investering. Dina innehav på ISK eller i värdepappersdepå hos Lysa ger dig även rätt till ersättning från investerarskyddet.

Pensions- och kapitalförsäkring

Lysa måste alltid ha tillgångar som motsvarar kundens investeringar i försäkringsprodukter och därutöver ett buffertkapital. När du investerar i någon av Lysas försäkringsprodukter hos Lysa har du särskild förmånsrätt och därmed rätt att få ut dina pengar, utan beloppsbegränsning, före övriga fordringsägare vid en eventuell konkurs.

BankId logo

Säker inloggning med personligt BankID

Lysa har en av finansvärldens modernaste plattformar för investeringar. All kommunikation sker krypterat och vi använder enbart BankID för inloggning.

Vill du läsa mer om säkerhet och hur dina pengar är skyddade hos oss kan du göra det här.

Vanliga frågor

Skulle Lysa mot förmodan gå i konkurs är dina innehav skyddade. Vilket skydd du omfattas av beror på i vilken av Lysas produkter du har placerat dina pengar i.

Vill du läsa mer om säkerhet och hur dina pengar är skyddade hos oss kan du göra det här.

Lysa är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Lysas systemutvecklare har gedigen erfarenhet från bank-, telekomsektorn och betalningssystem. Alla dessa områden har höga krav på kundsäkerhet. I Lysas styrelse sitter personer med mångårig erfarenhet från bankvärlden.

Lysa använder enbart BankID som inloggningsmetod. Det innebär att Lysa inte sparar några användarnamn och lösenord, vilket minskar risken för att någon obehörig kommer åt ditt konto. När du besöker Lysa.se krypteras kommunikationen genom en så kallad https-anslutning. Alla sidor som du besöker är krypterade, likaså skickas all information som du själv anger på våra webbsidor krypterat. Vi använder de mest kraftfulla krypteringsprotokoll som moderna webbläsare stödjer.

Vidare äger du dina fondandelar och likvida medel omfattas av den statliga insättningsgarantin. Du kan läsa mer här.

Det innebär att dina insättningar är skyddade av staten upp till 1 050 000 kr från att de inkommer till Lysa till att det hunnit investeras, i händelse av att Danske Bank som pengarna förvaras hos, skulle gå i konkurs under den här perioden. När pengarna investerats äger du alla tillgångar och då finns inte längre något tak på hur mycket du kan få ut vid eventuell konkurs.

Om du använder vårt sparkonto omfattas du även då av den statliga insättningsgarantin och pengarna förvaras hos våra samarbetspartners. Skulle det vara så att du exempelvis har flera sparkonton via Collector hos olika aktörer så är det viktigt att tänka på att det är 1 050 000 kr totalt hos Collector som omfattas av insättningsgarantin. Du kan läsa mer om vårt sparkonto här.