Avgifter

Låga avgifter är A och O för ett bra sparande. Här kan du enkelt se vad det kostar att spara med Lysa. Inga dolda avgifter eller överraskningar tillkommer.

Vad du betalar för

Finansbranschen har varit duktig på att dölja sina avgifter och göra det svårt för kunden att förstå vad man betalar för. Med öppna kort och full transparens vill vi göra precis tvärtom.

En planta som växer i en kruka med mynt

0 % kickbacks

På Lysa får vi enbart betalt direkt av dig som kund. Inga kickbacks eller dold ersättning från någon annan förekommer. Och inga dolda avgifter tillkommer.

100 % kundfokus

Vår affärsmodell gör att vi endast har ett intresse i fokus - ditt. Därför går en stor del av vårt arbete ut på att sänka (inte höja) våra kunders kostnader.

Få ännu lägre avgift

Oavsett hur du väljer att spara med Lysa betalar du en låg årlig avgift för tjänsten. Och ju mer du sparar med Lysa desto lägre blir avgiften du betalar.

Totala avgifter per år

Investeringsfokus
Lysas avgift - 0,00 %

Avgiften som går direkt till Lysa för din portfölj- och fondförvaltning.

0,00 kr
Underliggande fondavgifter - 0,00 %

Avgiften som går till de underliggande fonder och ETF:er som vi investerar dina pengar i.

0,00 kr
Transaktionskostnader - 0,00 %

Kostnader som uppkommer när fonderna handlar underliggande instrument.

0,00 kr
Total avgift per år - 0,00 %0,00 kr

För att bygga den bästa portföljen investerar vi på aktie- och räntemarknaderna som en del av vårt portföljförvaltningsmandat. Mer information om Lysas fonder hittar du här. Fondavgift betalas till de underliggande fonder som dina pengar investeras i. Transaktionsavgift utgör handel i fonderna. Sedan 2023 beräknas transaktionskostnader som både är direkta (t.ex. courtage och settlementavgifter) och indirekta (t.ex. spread-kostnad). Läs mer här. Alla dessa ingår i din totala avgift och varierar beroende på sammansättningen av din portfölj.

Vikten av en låg avgift

Över tid så spelar avgifter stor roll för den slutgiltiga avkastningen. I uträkningen nedan kan du själv se hur ditt sparande kan påverkas över tid.

15 777 kr

mer på ditt investeringssparkonto hos Lysa efter 10 år jämfört med en aktiefond med en avgift på 1,25 %*

Skapa konto

* Den genomsnittliga aktiefondavgiften i Sverige är 1,25 %. Läs mer om hur vi räknat .

Vanliga frågor

Låga avgifter är en av de viktigaste aspekterna för ett bra långsiktigt sparande. Detta då vi inte vet hur framtiden ser ut eller vilka aktier, branscher eller marknader som kommer gå bra eller dåligt. Däremot vet vi att avgiften har en stor påverkan på din totala avkastning, och ju längre du sparar, desto större blir effekten.

Tänk på sparandet likt en snöboll som rullar framåt och växer i storlek. Ju större bollen blir desto mer snö kan bollen plocka upp och bli ännu större, ännu snabbare. Ju lägre avgift du betalar, desto mer snö tillåts vara kvar på bollen, vilket gör att den får bättre förutsättningar att växa än de bollar som varje år tappar större bitar till följd av högre avgifter. Du kan läsa mer om vikten av låga avgifter här.

Ja, ju större kapital du samlar på Lysa desto lägre blir Lysas avgift.

Ja, det är alltid gratis att göra insättningar och uttag till och från Lysa.