Investeringsfokus

Lysa erbjuder idag två olika fokusområden för investeringar: Bred och Hållbar. Lysa Bred fokuserar på att investera så brett som möjligt i tusentals bolag globalt för maximal riskspridning. Lysa Hållbar fokuserar på hållbarhetsaspekten genom att bl.a. exkludera vissa typer av bolag och branscher. Valet av investeringsfokus är helt upp till dig och Lysas avgift är precis densamma oavsett vad du väljer (0,15-0,24 %).

Investeringsfokus: Bred

  • En fondportfölj med några av marknadens bredaste och billigaste indexfonder och ETF:er.
  • Fokus på global exponering och maximal riskspridning.
  • Dina pengar förvaltas i mer än 8 000 små och stora aktiebolag och 5 000 ränteinstrument.

Investeringsfokus: Hållbar

  • En fondportfölj med hållbart fokus som utgör en sk. (ljusgrön) artikel 8-produkt vilken främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.
  • Fokus på att begränsa investeringar i verksamheter som bedöms vara skadliga för miljön, samt övervikta bolag med höga hållbarhetsbetyg.
  • Dina pengar förvaltas i omkring 1 000 bolag och 200 ränteinstrument och portföljen har strikta begränsningar kring möjligheten att investera i bolag som bryter mot internationella normer eller är verksamma inom exempelvis spel, droger, tobak eller utvinning av fossila bränslen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information om portföljens hållbara egenskaper hittar du här. Se även Lysas övriga hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

Vanliga frågor