Avkastning

På Lysa strävar vi efter att maximera varje kunds avkastning, baserat på dennes individuella mål, ekonomiska situation och risktolerans.

Ingen kan se in i framtiden

Ingen kan förutse framtida avkastning och forskning visar konsekvent att det är svårt och riskfyllt att försöka slå börsen. Genom att investera i breda och billiga indexfonder är vårt mål istället att spegla börsens utveckling - och genom det leverera en god, stabil och riskjusterad avkastning till dig som kund.

En glaskula med stjärnor i står på att träbord

9 av 10 misslyckas

Enligt data från SPIVA misslyckas 9 av 10 förvaltare att slå sitt jämförelseindex över en 10-årsperiod.

Baserat på forskning

Lysas investeringsstrategi bygger på Nobelprisvinnande forskning. 100 % vetenskap = 0 % spekulation.

Mer avkastning till dig

Låga avgifter betyder mindre pengar till banken och mer pengar i form av avkastning till dig.

Indexbaserad förvaltning

Hör Bo Becker, styrelseledamot för Lysa och professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, förklara fördelen med indexbaserad förvaltning.

Investera i din framtid redan idag

Se hur din investering kan förväntas utvecklas hos Lysa. Kom ihåg att även små summor kan växa sig stora med tiden. Det är aldrig för sent att börja spara!

Historisk avkastning

Här kan du se hur Lysas portföljer har presterat sedan start. Du kan anpassa resultatet baserat på målfördelning mellan aktier och räntor samt val av investeringsfokus.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i fonder och andra värdepapper innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Är du intresserad av fler detaljer?

Läs vårt whitepaper

Vanliga frågor

Målet med förvaltningen är att maximera din avkastning givet din ekonomiska situation, risktolerans och sparhorisont. Lysas investeringsfilosofi innebär att din utveckling kommer bero på marknadsutvecklingen samt vara anpassad till dina förutsättningar och preferenser. På så vis hjälper vi dig att maximera din riskjusterade avkastning.

Våra portföljer skiljer sig från en vanlig global indexfond vilket gör att det inte blir rättvisande att jämföra våra portföljer rakt av mot en sådan. I ett globalt index utgör den svenska marknaden ca 1 % av innehaven, hos oss utgör Sverige 20% av aktiedelen, du kan läsa mer om detta här.

Vidare innehåller vårt breda investeringsfokus även globala småbolag och tillväxtmarknader i aktiedelen, vilket en vanlig global aktiefond inte gör. Det medför att du hos oss får exponering mot över 8 000 bolag runt om i världen till skillnad från 1 000 - 2 000 i en vanlig global aktiefond.

Vårt breda och hållbara investeringsfokus har olika innehav, vilket gör att de kommer att ge olika avkastning varje enskilt år. Vissa år kommer det breda att gå bättre och vissa år kommer det hållbara gå bättre och eftersom ingen vet hur framtiden kommer att se ut bör man inte basera sitt val på historisk avkastning. Över tid kan man förvänta sig samma genomsnittliga avkastning oavsett vilket investeringsfokus man väljer eftersom båda investerar indexnära, brett och globalt. Fundera istället över om du vill spara så brett som möjligt i ditt sparande (välj i så fall bred) eller om du föredrar att exkludera branscher och bolag som inte anses hållbara och samtidigt övervikta mot bolag med ett positivt hållbarhetsarbete (välj i så fall hållbar).