Triangel med de olika delarna av pensionen.

4 min läsning

Det svenska pensionssystemet: Hur hänger allt ihop?

Det svenska pensionssystemet består av tre delar och brukar liknas vid en pyramid. Syftet är att ge dig ekonomisk trygghet efter att du slutat arbeta. Den allmänna pensionen kan ses som grunden i din pension och som därefter drygas ut med tjänstepension och privat pensionssparande. Beroende på hur mycket du tjänar under ditt arbetsliv kan storleken på varje del variera, men för de allra flesta kommer den allmänna pensionen att utgöra den största delen av din framtida pension. Men vad innebär de olika delarna? Och hur hänger allt ihop egentligen?

Allmän pension

Alla som bor och har en inkomst i Sverige får allmän pension. Varje år avsätts motsvarande 18,5 procent av din inkomst upp till ett tak som justeras årligen (47 625 kr/månad under 2024). Av dessa går 16 procent till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Inkomstpension

Inkomstpensionen administreras av Pensionsmyndigheten och baseras på livsinkomster, alltså påverkar hela ditt arbetsliv storleken på pensionens storlek. Den fungerar så att de som arbetar idag betalar för dagens pensionärer.

Premiepension

Premiepensionen placeras i fonder och här kan du välja hur pengarna ska investeras. Gör du inget aktivt val investeras pengarna i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.

Tjänstepension

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar in för dig som anställd. De flesta har tjänstepension, men inte alla. Omfattas du av ett kollektivavtal har du alltid tjänstepension, men många arbetsgivare utan kollektivavtal erbjuder det ändå.

Hur mycket betalas in?

Inbetalningar till tjänstepensionen börjar vanligtvis när du fyller 25. Det finns inget tak för hur mycket som kan betalas in, men för de flesta avsätts 4,5 procent av din lön upp till 47 625 kr (7,5 inkomstbasbelopp 2024) och 30 procent på överskjutande delar.

När kan du flytta din tjänstepension?

Har du en hög inkomst under en stor del av ditt arbetsliv, kan tjänstepensionen utgöra den största delen av din totala pension. Denna typ av tjänstepension kan flyttas till Lysa, men först efter att inbetalningarna upphört och försäkringen blivit ett så kallat fribrev. Fribrev uppstår vanligen när du byter jobb, så icke-kollektivavtalade tjänstepensioner från en tidigare arbetsgivare är oftast möjliga att flytta till Lysa.

Vi hjälper dig att flytta

Om du vill ha hjälp att se om du kan flytta din tjänstepension så kan du ta hjälp av vår automatiska flyttjänst som hjälper dig hitta information om dina tjänstepensioner. Annars kan du logga in på minpension.se.

Privat pension

Vad är privat pension?

Privat pension är den del av pensionssystemet som du själv sparar till. Tidigare fanns speciella kontotyper för privat pensionssparande (IPS och privat pensionsförsäkring), men nu kan du enkelt pensionsspara privat på ISK, kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto.

Hur sparar du privat?

Hos Lysa kan du spara till pensionen via ett ISK, som är ett schablonbeskattat konto lämpligt för långsiktigt sparande.

Hur hänger allt ihop?

Det svenska pensionssystemet består av tre delar, som alla verkar för att du ska kunna få en schysst pension med en god ekonomisk trygghet när du slutar jobba. Några av de viktigaste faktorerna som avgör storleken på din pension är;

  • din lön under arbetslivet
  • hur många år du arbetar
  • hur mycket intjänad tjänstepension du har
  • hur de delar av pensionen du kan påverka placeras och vilka avgifter de har (premiepension, tjänstepension och privat pension)

Sammanfattning

Vad som är en bra pension är individuellt och beror på din livsstil och hur du vill spendera din pension. Men eftersom vi lever allt längre och har en åldrande befolkning, kan vi förvänta oss att den allmänna pensionen kommer att sjunka. Ju yngre du är idag, desto viktigare kommer alltså det privata pensionssparandet vara för att du ska få en bra pension i framtiden. Har du inte tjänstepension från din nuvarande/tidigare arbetsgivare, blir det ännu viktigare med ett privat pensionssparande.

Tips för att maximera din pension

Vi har satt ihop några tips för hur du maxar din pension. Tänk också på att du har tiden på din sida tack vare ränta-på-ränta-effekten. Ju tidigare du börjar spara till pensionen, desto mindre behöver du lägga undan för att det ska bli en stor summa till pensionen. Se själv här och räkna med vår ränta-på-ränta-kalkylator.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Privatekonomi

Skribent: [object Object]

Skribent: Mats Jarl

Har du några frågor?

Ja, Lysa finns tillgängligt både som app och som webbtjänst. Som privatkund kan du ladda ner appen från App Store eller Google Play Store. Om du hellre vill använda vår webbtjänst kan du enkelt logga in via hemsidan och även skapa ett bokmärke för denna till din mobils hemskärm.

Som privatkund investerar du alltid på ett eller flera ISK-konton. Du kan även spara till buffert och mer kortsiktiga sparmål med Sparkonto Auto, vilket är ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti.

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning, bedriva fondverksamhet och försäkringsrörelse. Att vi har tillstånd hos Finansinspektionen innebär att vi måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Du kan läsa mer om säkerhet här.

Kärt barn har många namn. Vissa kallar Lysa för en fondrobot, andra säger spartjänst. Vi brukar summera det som att Lysa är en enkel och automatisk investeringstjänst som ger dig ett bra, brett och billigt sparande - baserat på Nobelprisvinnande forskning.

Att börja spara med Lysa är enkelt. Allt börjar med att du får svara på några frågor om dig, din ekonomi och vad du vill spara till. Baserat på dina svar tar vi fram ett investeringsförslag för en fondportfölj med rätt risknivå, anpassat för just ditt sparmål. När du sedan sätter in pengar på ditt Lysakonto så investerar vi dem helt automatiskt enligt kontots målfördelning. Här kan du läsa mer om hur Lysa fungerar.

Ja, du kan välja mellan att investera så brett som möjligt eller med fokus på hållbarhet. Det breda fokuserar på att maximera exponeringen mot den globala marknaden medan det hållbara exkluderar vissa typer av branscher och består av indexfonder vilka följer Paris-Aligned Benchmark med målet att minska koldioxidutsläpp. Läs mer om våra investeringsfokus.

Vår automatiserade spartjänst är en av marknadens mest prisvärda, med en total avgift för dig som privatkund om ca 0,4 % per år. Du kan läsa mer om våra avgifter.