Låt pengarna jobba för dig

Du har jobbat hårt för dina pengar. Nu är det dags för dina pengar att jobba för dig. Utöver allmän pension och tjänstepension är det smart att ha ett privat pensionssparande. Vi ger dina pengar goda förutsättningar för att växa och du kan ta ut dem när du vill - utan avgifter.

Startkapital 10 000 kr
Sparande per månad 1 000 SEK / mån
Målfördelning 75% aktier, 25% räntor
2018
2018
2018
1000 tSEK
500 tSEK
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Så här har vi räknat din förväntade avkastning.
För tidsperioder under ett år estimeras inte utveckling.
Bedömd sannolikhet att du om
  • har mer än 100 SEK är 10%
  • har mer än 100 SEK är 50%
  • har mindre än 100 SEK är 10%
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.

Lite pengar idag ger stora pengar till ditt framtida jag

Ju tidigare du börjar spara och investera desto mer hinner dina pensionspengar växa till sig. Det beror på ränta-på-ränta-effekten. Små belopp som du lägger undan idag blir stora pengar med tiden.

mor och dotter
mor och dotter

Lika säkert som banken

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning. Det innebär i korthet att vi får förvalta kunders pengar. Att vi har tillstånd hos Finansinspektionen innebär att vi, på samma sätt som en bank, måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Hos Lysa omfattas dina pengar av insättningsgaranti fram till att de investeras. Dina pengar investeras i fonder som är avskilda från Lysa och vid en eventuell konkurs har du rätt till hela din investering.

Så fungerar garantin

Hos Lysa sparar privatpersoner på investeringssparkonto (ISK). Det är ett smidigt konto för långsiktigt sparande.

Lysa har finansvärldens modernaste plattform för investeringar. Vi använder enbart BankID för inloggning.

Läs mer om säkerhet

Insättningsgaranti

Hos Lysa omfattas dina pengar av insättningsgaranti fram till att de investeras. Dina pengar investeras i fonder som är avskilda från Lysa och vid en eventuell konkurs har du rätt till hela din investering.

Så fungerar garantin
security-shield

Investeringssparkonto

Hos Lysa sparar privatpersoner på investeringssparkonto (ISK). Det är ett smidigt konto för långsiktigt sparande.

BankID

Lysa har finansvärldens modernaste plattform för investeringar. Vi använder enbart BankID för inloggning.

Läs mer om säkerhet