En person som sitter framför en dator i ett kontorslandskap

3 min läsning

Har jag en kollektivavtalad eller en individuell tjänstepension?

Tjänstepension kan vara ett snårigt område och det finns ett par saker att hålla koll på om man vill göra förändringar, exempelvis att flytta sin pension. En av dessa är om min pension är så kallad kollektivavtalad eller individuell. I den här artikeln reder vi ut begreppen och ger tips på hur du får tag i informationen.

Din arbetsgivares val är avgörande

En kollektivavtalad tjänstepension betalas in av arbetsgivare som, föga förvånande, har tecknat ett kollektivavtal. Att teckna kollektivavtal är frivilligt i Sverige, men alla statligt, kommunalt- och lanstingsanställda har kollektivavtal och även en stor andel av de som jobbar i den privata sektorn. När arbetsgivaren tecknat ett kollektivavtal är de skyldiga att betala in tjänstepension på det sätt som avtalet anger.

En individuell tjänstepension tecknas av arbetsgivare som inte har anslutit sig till ett kollektivavtal men ändå valt att erbjuda tjänstepension till de anställda. Här finns en större valfrihet, exempelvis att komma överens individuellt om insättningens storlek, men de flesta individuella tjänstepensioner är identiska eller mycket lika de kollektivavtalade.

Kollektivavtalade pensioner flyttas i en valcentral, individuella flyttas individuellt

En viktig skillnad när du vill flytta dina pensioner är hur du behöver gå tillväga. Det beror på att kollektivavtalade pensioner måste flyttas genom en så kallad valcentral (en tjänst som sköter om till vilket försäkringsbolag pengarna ska skickas). Dessutom är antalet valbara försäkringsbolag begränsade för kollektivavtalade tjänstepensioner.

När du vill flytta en individuell tjänstepension bestäms formerna för det direkt mellan försäkringsbolagen. Det betyder i praktiken att en flytt av individuell tjänstepension tar längre tid och kräver också att din före detta arbetsgivare godkänner flytten. Eftersom en individuell tjänstepension inte har upphandlats med en lika stor mängd kunder är avgifterna oftast högre än de kollektivavtalade. Det betyder att du potentiellt har mer att tjäna på att flytta en individuell tjänstepension.

Hur avgör jag om min tjänstepension är kollektivavtalad eller individuell?

Det säkraste sättet är att ringa ditt försäkringsbolag och fråga. Om du vill skapa en snabb överblick kan du logga in på minpension.se och klicka fram detaljerna för de olika tjänstepensionsavtalen du har. Det står inte uttryckligen om din tjänstepension är det ena eller det andra, men om du har ordet valcentral i informationen om din försäkring så är den med största sannolikhet kollektivavtalad. Finns inte det ordet kan du förmodligen flytta din pension till Lysa.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Privatekonomi

Skribent: [object Object]

Skribent: Mats Jarl

Har du några frågor?

Ja, Lysa finns tillgängligt både som app och som webbtjänst. Som privatkund kan du ladda ner appen från App Store eller Google Play Store. Om du hellre vill använda vår webbtjänst kan du enkelt logga in via hemsidan och även skapa ett bokmärke för denna till din mobils hemskärm.

Som privatkund investerar du alltid på ett eller flera ISK-konton. Du kan även spara till buffert och mer kortsiktiga sparmål med Sparkonto Auto, vilket är ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti.

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning, bedriva fondverksamhet och försäkringsrörelse. Att vi har tillstånd hos Finansinspektionen innebär att vi måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Du kan läsa mer om säkerhet här.

Kärt barn har många namn. Vissa kallar Lysa för en fondrobot, andra säger spartjänst. Vi brukar summera det som att Lysa är en enkel och automatisk investeringstjänst som ger dig ett bra, brett och billigt sparande - baserat på Nobelprisvinnande forskning.

Att börja spara med Lysa är enkelt. Allt börjar med att du får svara på några frågor om dig, din ekonomi och vad du vill spara till. Baserat på dina svar tar vi fram ett investeringsförslag för en fondportfölj med rätt risknivå, anpassat för just ditt sparmål. När du sedan sätter in pengar på ditt Lysakonto så investerar vi dem helt automatiskt enligt kontots målfördelning. Här kan du läsa mer om hur Lysa fungerar.

Ja, du kan välja mellan att investera så brett som möjligt eller med fokus på hållbarhet. Det breda fokuserar på att maximera exponeringen mot den globala marknaden medan det hållbara exkluderar vissa typer av branscher och består av indexfonder vilka följer Paris-Aligned Benchmark med målet att minska koldioxidutsläpp. Läs mer om våra investeringsfokus.

Vår automatiserade spartjänst är en av marknadens mest prisvärda, med en total avgift för dig som privatkund om ca 0,4 % per år. Du kan läsa mer om våra avgifter.