Man som håller i en mobiltelefon

3 min läsning

Kapitalförsäkring eller värdepappersdepå – vad är bäst för ditt företag?

Som företagskund kan du teckna och investera genom både värdepappersdepå och kapitalförsäkring. Men vad skiljer de åt och vilken sparform passar ditt företag bäst?

Den mest populära sparformen för företag idag är kapitalförsäkring. Tack vare schablonbeskattningen är det ett enkel sparform för många företag. För mer kortsiktiga och försiktiga investeringar är ofta en värdepappersdepå att föredra. Nedan går vi igenom skillnaderna mellan de två sparformerna.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring för företag kan liknas ett ISK-konto för privatpersoner i och med att du betalar en årlig avkastningsskatt istället för att skatta på varje vinstförsäljning. Då skatten dras automatiskt och vinster/förluster inte behöver deklareras eller bokföras, innebär det mindre administration och ett enklare sätt att investera för många företag.

Kapitalförsäkring x Lysa

Sedan september 2020 erbjuder Lysa en digital kapitalförsäkring via vår samarbetspartner Futur Pension (tidigare Danica Pension). Det erbjuds mot en avgift om 0,2 % av förvaltat kapital per år, en avgift som går direkt till Futur då Lysa inte tar ut en avgift för förmedlingen. Den totala avgiften för dig som kund är riktigt låg.

Ett företagskonto med högklassisk automatisk portföljförvaltning inklusive kapitalförsäkring (via Futur Pension), allt till en total avgift om ca 0,6 % per år. Läs mer om Lysas avgifter här.

Kapitalförsäkring passar bra för företag med en längre investeringshorisont, högre risk och förväntad avkastning.

Värdepappersdepå

Då en värdepappersdepå primärt beskattas vid vinstförsäljning (20,6 %) är det ett bra alternativ för kortsiktiga investeringar med försiktigare placering och lite lägre förväntad avkastning. En värdepappersdepå ger dig även möjlighet att kvitta företagets vinster mot förluster i deklarationen.

Värdepappersdepå x Lysa

Lysa erbjuder sedan tidigare företag möjlighet att investera genom en värdepappersdepå samt underlag för deklarationen. Den totala avgiften för dig som kund är riktigt låg.

Ett företagskonto med högklassisk automatisk portföljförvaltning inklusive värdepappersdepå, allt till en maximal total avgift om ca 0,4 % per år. Läs mer om Lysas avgifter här.

Värdepappersdepå passar bra för företag med kortsiktiga investeringar, försiktigare placering och vid en lägre andel aktier om ca 20 %. foretag.png

Vi hjälper dig välja rätt

När du öppnar ett nytt företagskonto med Lysa får du först välja om du vill öppna en kapitalförsäkring eller värdepappersdepå. Vi kommer sedan att ställa ett antal frågor för att ge dig ett anpassat investeringsförslag. Om föreslaget föreslår en fördelning som passar den andra sparformen bättre, kommer vi också att informera dig om det under processens gång. Bli kund genom att klicka på knappen nedan så hjälper vi dig längs vägen.

Så här funkar Lysa för företag

Allt börjar med att vi ställer ett antal frågor om dig och din verksamhet. Det är frågor som bl.a. handlar om bolagets omsättning, likviditetsbehov, investeringshorisont och riskbenägenhet. Baserat på dina svar tar vi fram ett anpassat investeringsförslag för företagets konto – en portfölj med X % aktiefonder och Y % räntefonder.

Varje insättning du gör investeras sedan helt automatiskt enligt portföljens fördelning, i några av marknadens bästa och billigaste indexfonder. Genom löpande ombalanseringar säkerställer vi också portföljens balans över tid, utan att du behöver tänka på det. Läs mer om vår investeringsmetod här.

Med ditt företag i fokus

På Lysa är vi fast beslutna att göra det lätt för ditt företag att investera rätt. Därför har vi utvecklat en företagstjänst som är enkel, digital, billig och flexibel. Allt för att göra det möjligt för dig att fokusera på det du gör allra bäst – driva ditt företag framåt. Tjänsten passar alla typer av aktiebolag – stora som små. Läs mer om Lysa för företag 2.0 här.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Lysa för företag

Skribent: [object Object]

Skribent: Noak Garberg

Har du några frågor?