2 min läsning

Passiv förvaltning för s.k. träda-bolag

Har du just sålt eller avvecklat verksamhet i ditt fåmansbolag? Eller kommer du göra det inom kort? Då kanske du funderar på hur du på bästa sätt kan få ut pengarna i privatekonomin och i samband med detta stött på begreppet “träda-bolag”? Begreppet avser möjligheterna att efter fem kalenderår ta ut pengarna till lägre skatt. Under denna tidsperiod kan det vara lämpligt att lägga pengarna i diskretionär förvaltning, t.ex. inom ramen för Lysas förvaltningstjänst.

Ett bolag i träda (även kallat vilande bolag) är ett fåmansbolag i vilket ägaren, eller denne närstående, inte längre är aktiva. När bolaget varit vilande i fem kalenderår omfattas ägaren inte längre av de s.k. 3:12-reglerna (även kallade FÅAB-reglerna) och pengarna kan tas ut ur bolaget till en skattesats om 25 % (vilket normalt är lägre än beskattningen inom ramen för 3:12-reglerna). För mer exakt information hänvisar vi er till Skatteverket eller till er revisor/skatterådgivare.

Exempel:
Gunnel har under 2020 sålt verksamheten i sitt fåmansbolag och har nu 5 miljoner kronor i bolaget. Pengarna ligger på företagskontot. Om Gunnel väljer att lägga sitt bolag i träda kan hon efter 5 kalenderår (dvs. 2026) ta ut pengarna till en lägre skatt än om hon tog ut dem direkt. Gunnel vill dock ha en effektivare förvaltning av pengarna än ett företagskonto under denna tidsperiod, men får inte själv delta i förvaltningen i sådan omfattning att hon anses aktiv i bolaget. I dessa situationer är diskretionär förvaltning ett bra alternativ.

Varför passar Lysa så bra?

Lysas diskretionära förvaltning är ett utmärkt alternativ för fåmansbolag i träda. Med Lysa som diskretionär förvaltare lämnar du som ägare över ansvaret för förvaltningen till Lysa, vilket innebär att en effektiv förvaltning av pengarna kan uppnås utan att du som ägare aktivt behöver delta.

Som företagskund hos Lysa kan du investera genom antingen värdepappersdepå eller kapitalförsäkring. Läs mer om vad som skiljer dessa åt och vilken sparform som passar just dig och ditt bolag genom att klicka här.

Så här funkar Lysa för företag

Allt börjar med att vi ställer ett antal frågor om dig och din verksamhet. Det är frågor som bl.a. handlar om bolagets omsättning, likviditetsbehov, investeringshorisont och riskbenägenhet. Baserat på dina svar tar vi fram ett anpassat investeringsförslag för företagets konto – en portfölj med X % aktiefonder och Y % räntefonder.

Varje insättning du gör investeras sedan helt automatiskt enligt portföljens fördelning, i några av marknadens bästa och billigaste indexfonder. Genom löpande ombalanseringar säkerställer vi också portföljens balans över tid, utan att du behöver tänka på det.

Med ditt företag i fokus

På Lysa är vi fast beslutna att göra det lätt för ditt företag att investera rätt. Därför har vi utvecklat en företagstjänst som är enkel, digital, billig och flexibel. Allt för att göra det möjligt för dig att fokusera på det du gör allra bäst – driva ditt företag framåt. Tjänsten passar alla typer av aktiebolag – stora som små. Läs mer om Lysa för företag 2.0 här.

Lysa tillhandahåller inte skatterådgivning

Lysa tillhandahåller en förvaltningstjänst, inte rådgivning i skattefrågor. Hur ditt enskilda fall kan komma att bedömas är ytterst ditt ansvar. Ta gärna kontakt med din skattejurist eller revisor om du känner dig osäker.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Lysa för företag

Skribent: [object Object]

Skribent: Noak Garberg

Har du några frågor?

Ja, Lysa finns tillgängligt både som app och som webbtjänst. Som privatkund kan du ladda ner appen från App Store eller Google Play Store. Om du hellre vill använda vår webbtjänst kan du enkelt logga in via hemsidan och även skapa ett bokmärke för denna till din mobils hemskärm.

Som privatkund investerar du alltid på ett eller flera ISK-konton. Du kan även spara till buffert och mer kortsiktiga sparmål med Sparkonto Auto, vilket är ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti.

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning, bedriva fondverksamhet och försäkringsrörelse. Att vi har tillstånd hos Finansinspektionen innebär att vi måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Du kan läsa mer om säkerhet här.

Kärt barn har många namn. Vissa kallar Lysa för en fondrobot, andra säger spartjänst. Vi brukar summera det som att Lysa är en enkel och automatisk investeringstjänst som ger dig ett bra, brett och billigt sparande - baserat på Nobelprisvinnande forskning.

Att börja spara med Lysa är enkelt. Allt börjar med att du får svara på några frågor om dig, din ekonomi och vad du vill spara till. Baserat på dina svar tar vi fram ett investeringsförslag för en fondportfölj med rätt risknivå, anpassat för just ditt sparmål. När du sedan sätter in pengar på ditt Lysakonto så investerar vi dem helt automatiskt enligt kontots målfördelning. Här kan du läsa mer om hur Lysa fungerar.

Ja, du kan välja mellan att investera så brett som möjligt eller med fokus på hållbarhet. Det breda fokuserar på att maximera exponeringen mot den globala marknaden medan det hållbara exkluderar vissa typer av branscher och består av indexfonder vilka följer Paris-Aligned Benchmark med målet att minska koldioxidutsläpp. Läs mer om våra investeringsfokus.

Vår automatiserade spartjänst är en av marknadens mest prisvärda, med en total avgift för dig som privatkund om ca 0,4 % per år. Du kan läsa mer om våra avgifter.