Avkastning

Lysa startade i slutet av 2016. För att kunna återspegla historisk avkastning har vi simulerat tjänstens tidigare resultat.

AktierRäntorVald målfördelningVald målfördeln.
Senaste
2000-01-01
0 %0 %0 %
1 vecka
2000-01-01
0 %0 %0 %
1 mån.
2000-01-01
0 %0 %0 %
3 mån.
2000-01-01
0 %0 %0 %
i år
2000-01-01
0 %0 %0 %
1 år
2000-01-01
0 %0 %0 %
5 år
2000-01-01
0 %0 %0 %
15 år
2000-01-01
0 %0 %0 %
Målfördelning 75% aktier, 25% räntor
 • Aktier
 • Räntor
 • Vald målfördelning
 • Simulerad tidigare utveckling
2018
2018
2018
1000 tSEK
500 tSEK
500 tSEK
0
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning och simulerade tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
1 Januari 1999
Aktier
%
Räntor
%
Vald målfördelning
%
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.

Beskrivning av simulerad utveckling (pro forma)

Lysa är en ny aktör på värdepappersmarknaden och saknar därmed historiska avkastningsdata för sina portföljer innan 1 januari 2017. Därmed kan det bli svårt att skapa sig en uppfattning om hur portföljerna skulle prestera i olika marknadsklimat.

För att i någon mån avhjälpa detta har vi konstruerat en modell utifrån vilken vi kan beräkna s k "pro forma"-avkastningar för olika tidsperioder och Lysa-portföljer.

Beräkningen grundar sig på att vi skapar två fiktiva portföljer som nära ska återspegla den sammansättning och utveckling fonderna Lysa Aktier, Lysa Sverige Aktier Hållbar och Lysa Räntor skulle ha haft om fonderna hade startat redan 1998-12- 31. Dessa fiktiva portföljer konstrueras genom att väga samman ett antal olika aktie- och ränteindex på ett sätt som stämmer väl överens med hur fonderna investerar i verkligheten (se nedan).

Pro forma-avkastningar för aktie- och ränteportföljerna kan sedan vägas samman för att beräkna pro forma-avkastningen för valfri Lysa-portfölj. Vi antar då också att rebalansering mellan aktier och räntor sker månadsvis. I beräkningen lägger vi även på samtliga avgifter som skulle ha belastat kunden.

Aktier pro forma
 • 58 %MSCI World Net Dividend
 • 17 %MSCI Sweden Gross Dividend
 • 12 %MSCI Emerging Markets Net Dividend
 • 10 %MSCI World Small Cap Net Dividend
 • 3 %MSCI Sweden Small Cap Gross Dividend
Räntor pro forma
 • 70 %Citi World Govt Bond Index Sweden 1-5Y
 • 20 %Citi WorldBIG EUR Hedged EUR
 • 10 %OMRX Real

Att vi valt 1998-12-31 som startdatum beror på att detta är det tidigaste datumet för vilket vi har tillgång till historiska data för de index vi använt.