Kom igång med Lysa

Det ska vara lätt att spara rätt. Allt börjar med att du får ett investeringsförslag baserat på frågor om dig, din ekonomi och vilket mål du har med ditt sparande. När du sedan sätter in pengar på ditt Lysakonto så investeras de helt automatiskt efter din fördelning.

Ju mer du sparar, desto billigare blir det

Investering
10 000 SEK
Lysas avgift (%)
0,24 %
Lysas avgift (SEK)
24 SEK
Startkapital 10 000 kr
Lysas avgift överstiger aldrig 0,24 %. Utöver avgiften till Lysa tillkommer fond- och transaktionsavgifter. Total avgift för dig som kund blir ca 0,4 % per år – och det inkluderar allt.

Läs mer om våra avgifter

Vi hjälper dig att identifiera rätt risknivå

Innan du öppnar ett konto ställer vi frågor till dig för att kunna identifiera en lämplig risknivå för dig. Varje gång du gör en insättning investerar vi sedan automatiskt dina pengar i en global portfölj med rätt risknivå. Du kan välja att investera så brett som möjligt eller med fokus på hållbarhet. Kartan visar den geografiska spridningen för Lysas portfölj med brett investeringsfokus

Placeringar i länder med ett sammanlagt innehav av aktier och räntor
  • över 20 %
  • mellan 10 % och 20 %
  • mellan 5 % och 10 %
  • mellan 1 % och 5 %
  • mindre än 1 %
  • Aktier:
  • Räntor:
Av en investering på 100 000 SEK med målfördelningen % Aktier och % Räntor så hade placerats i aktiefonder och i räntefonder i
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.

Avvikelser i kartan förekommer pga att (i) underliggande fonder uppdaterar sina innehav oregelbundet, (ii) kartans upplösning inte är tillräckligt hög för att visa innehav i länder som t ex Guernsey, (iii) fonder vanligtvis håller en marginell del likvida medel och (iv) vi avrundar alla siffror till hela kronor.