Nu blev ditt sparande ännu billigare (igen)

2021-09-29

En gång är ingen gång. Två gånger en vana. Tre gånger en tradition. Vi fortsätter smygsänka våra kunders kostnader och för femte gången gillt blev ditt sparande med Lysa ännu lite billigare.

Vår affärsidé: Att vara på din sida

På Lysa vill vi göra det lätt för dig att spara rätt. En förutsättning för det är att vi som förvaltare endast får betalt direkt av våra kunder, utan dolda avgifter eller andra intäktskällor. Det gör att vi endast har ett enda intresse i fokus - ditt. Därför kan vi fortsätta att arbeta för att förhandla ner dina kostnader, så att mer pengar går till dig och ditt sparande (och mindre går till banken).

Ny lägre kostnad för Lysa Aktier

För att minska kostnaderna förknippade med underliggande innehav förhandlar vi kontinuerligt rabatter med leverantörer av underliggande fonder. Förändringen innebär att vi för ett antal regioner har lyckats förhandla rabatter. Därmed sänks kostnaden för underliggande fonder för samtliga andelsägare i Lysa Aktier i vår breda investeringsinriktning. Mer information om de nya innehaven finns att läsa i vårt whitepaper.

Vad blir skillnaden?

För en portfölj med 100 % aktier, 0 % räntor, kommer den totala kostnaden för underliggande innehav att sjunka med 2,79bp (baspunkter). För en portfölj med 60 % aktier, 40 % räntor kommer den totala kostnaden för underliggande innehav att minska med 1,67bp. Du kan alltid se den exakta kostnaden för dina portföljer i inloggat läge.

Denna prissänkning gäller enbart för kunder som sparar i Lysa Bred och som är andelsägare i Lysa Aktier (dvs. har en fördelning som innefattar aktier och inte bara räntor).

Avgift-på-avgift-effekten?

Istället för att smyghöja har vi som tradition att smygsänka våra kunders avgifter. Ju högre avgift du betalar, desto större del försvinner hela tiden ut från ditt sparande. Detta utflöde (som bara växer och växer) urholkar ditt kapital och gör att mindre och mindre pengar blir kvar på kontot och får möjlighet att växa.

Denna avgift-på-avgift-effekt kan bli läskig och dyr över tid. (Kanske just därför så stor del av branschen är så tyst om det). Läs gärna mer här om avgift-på-avgift-effekten och varför vi anser att den är minst lika viktig att räkna på som ränta-på-ränta-effekten.

Vi fortsätter pressa – tack vare dig

Ju fler vi är som sparar med Lysa, desto starkare blir vi tillsammans. Tack vare dig och våra över 80 000 sparare förvaltar Lysa idag ca 15 miljarder kr i. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att fortsätta sätta press och smygsänka dina avgifter framgent.

Tack för ditt förtroende – det betyder allt!