Månadsspara med Lysa

Med Lysa är det enkelt att månadsspara i fonder. Koppla ihop ditt Lysakonto med ditt bankkonto så dras dina pengar automatiskt varje månad och investeras helt enligt din valda målfördelning. Vi ombalanserar, övervakar och förbättrar din portfölj kontinuerligt, och ser till att dina pengar får bästa möjliga förutsättningar att växa över tid.

Startkapital 10 000 kr
Sparande per månad 1 000 SEK / mån
Målfördelning 75% aktier, 25% räntor
2018
2018
2018
1000 tSEK
500 tSEK
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Så här har vi räknat din förväntade avkastning.
För tidsperioder under ett år estimeras inte utveckling.
Bedömd sannolikhet att du om
  • har mer än 100 SEK är 10%
  • har mer än 100 SEK är 50%
  • har mindre än 100 SEK är 10%
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.

Så att du får mer tid till annat

När du sätter in pengar på Lysa så landar de först på ett klientmedelskonto med insättningsgaranti. Inom kort investeras de sedan i indexfonder hos några av världens mest kända och välrenommerade fondbolag, helt enligt din målfördelning. Allt för att du ska få mer tid till annat (mycket viktigare här i livet) än börsnyheter, fondval och räntekurvor. Med Lysa är det lätt att spara rätt.

familj

Lika säkert som banken

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att utöva diskretionär portföljförvaltning. Det innebär i korthet att vi får förvalta kunders pengar. Att vi har tillstånd hos Finansinspektionen innebär att vi, på samma sätt som en bank, måste uppfylla höga krav gällande skydd av kunders pengar och finansiella instrument.

Hos Lysa omfattas dina pengar av insättningsgaranti fram till att de investeras. Dina pengar investeras i fonder som är avskilda från Lysa och vid en eventuell konkurs har du rätt till hela din investering.

Så fungerar garantin

Hos Lysa sparar privatpersoner på investeringssparkonto (ISK). Det är ett smidigt konto för långsiktigt sparande.

Lysa har finansvärldens modernaste plattform för investeringar. Vi använder enbart BankID för inloggning.

Läs mer om säkerhet

Insättningsgaranti

Hos Lysa omfattas dina pengar av insättningsgaranti fram till att de investeras. Dina pengar investeras i fonder som är avskilda från Lysa och vid en eventuell konkurs har du rätt till hela din investering.

Så fungerar garantin
security-shield

Investeringssparkonto

Hos Lysa sparar privatpersoner på investeringssparkonto (ISK). Det är ett smidigt konto för långsiktigt sparande.

BankID

Lysa har finansvärldens modernaste plattform för investeringar. Vi använder enbart BankID för inloggning.

Läs mer om säkerhet