VD har ordet: Gott Nytt 2024!

2024-01-01

News post decorative image

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Ett nyårslöfte som lönar sig: Hjälp varandra att vara disciplinerade optimister

När vi summerar 2023 är det ett “sparår” där index har gått starkt, trots att både Sverige och världen står inför många utmaningar. Tyvärr innebär dessa utmaningar och osäkerhet att det är svårt för många sparare att hålla sig till sina långsiktiga sparplaner. För Lysas kunder ser det annorlunda ut; de flesta följer sina planer och sparar långsiktigt i både upp- och nedgång. Vi kallar det “disciplinerad optimism” och det är något som vi tycker är värt att sprida under 2024.

Framåtblickande börser trots många utmaningar 2023

2023 har i flera jultal beskrivits som ett mörkt år. Det är lätt att förstå varför. Världen står inför många utmaningar: Kriget i Ukraina, osäkra framtidsutsikter för ekonomin, terrordåd och gängkrig för att bara nämna några. Trots det steg värdet på både breda aktieindex och ränteindex kraftigt. Hur kan det komma sig?

Svaret är att börserna är framåtblickande och världens investerare anser, i stort, att framtiden är ljusare nu än för ett år sedan. Inflationsdata i USA och Europa visar att inflationen faller snabbare än väntat och marknaden förväntar sig att räntor sänks under 2024. Världen står fortfarande inför många utmaningar och saker kan inträffa som gör att marknaden sjunker men i ett större perspektiv så är marknaden mer positiv nu än för ett år sedan.

Stark avkastning för både aktie- och ränteplaceringar

Lysa har i uppgift att leverera en marknadsavkastning till er, våra kunder. Under 2023 har det breda investeringsfokusets aktiedel stigit med 16,8 % och räntedelen stigit med 5,8 %. För Lysas hållbara investeringsfokus har aktiedelen stigit med 21,6 % och räntedelen med 5,3 %. Den främsta anledningen till att det hållbara investeringsfokusets aktiedel har gått bättre är en högre andel teknikaktier som gått särskilt bra under 2023. Under 2022 var det tvärtom och det breda investeringsfokuset gick bättre än det hållbara. För alla er som buffertsparar hos Lysa ger Sparkonto Auto nu en ränta på 3,92 % (innan avgift, läs mer här).

Lysa avkastning 2023 Mer information om avkastningen finns här: https://lysa.se/avkastning

Många sparare når inte marknadsavkastningen

Lysas kunder är duktiga på att hålla sig till sina planer och att spara löpande. Men tyvärr så är det många andra sparare som inte når marknadsavkastningen. Studie på studie visar att de flesta investerare uppnår en förvånansvärt låg avkastning i jämförelse med index.

  • JP Morgan konstaterar i sin Guide to the Markets Q1 2023 att en genomsnittlig amerikansk investerare under 2012- 2021 avkastade cirka hälften (8,7 % per år) av det vanligaste indexet S&P500 16,6 % (per år).
  • Morningstars Mind the Gap 2023 visar att en genomsnittlig investerare konsekvent får ca 2 % lägre avkastning än fonderna som investeraren köper. Morningstar skriver att underskottet, eller gapet, beror på dåligt tajmade köp och försäljningar, jämfört om de helt enkelt hade köpt och hållit fast vid innehaven.
  • Dalbar visade att när marknaden föll 2022 så förlorade genomsnittlig investeraren 3 % mer än index (S&P 500).

Detta beror på flera anledningar, där vi tror de huvudsakliga är (1) att man inte följer en långsiktig sparplan utan rycks med av marknadssentimentet, (2) att man betalat för höga avgifter eller att man (3) fokuserar på att hitta vinnare och då överger diversifiering och lägger äggen i en korg.

Det lönar sig över tid att vara en disciplinerad optimist

Det kan låta enkelt men det kan krävas en vilja av stål att hålla sig till sin plan när marknadssentimentet är negativt eller när det är börsrally. Men det är värt att sträva efter att vara en disciplinerad optimist. Vi har ansträngt oss att designa Lysa för att hjälpa er med detta och är imponerade att ni lyckas så väl. Sprid gärna er erfarenhet till andra, just nu har vi en kampanj för att hjälpa andra att bli disciplinerade optimister. Det lönar sig över tid och är faktiskt mycket roligare än att vara motsatsen!

Tips: Bjud in vänner och få rabatt på Lysas avgift i 6 månader! Bjud in hur många du vill - för varje vän som blir kund får du ytterligare 6 månaders rabatt. Erbjudandet gäller t.o.m. 31/1 2024. Bjud in en vän här.

Tack för förtroendet under 2023, nu blickar vi optimistiskt (och disciplinerat) framåt mot 2024!

Bästa hälsningar,

Patrik Adamson, VD Lysa

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.