Två riktigt bra fonder blir (ännu) billigare

2018-11-01

Tack vare att Lysa växer har vi lyckats förhandlat fram en rabatt på två riktigt bra fonder: Vanguard Global Small-Cap Index Fund och Vanguard Global Bond Index Fund. Faktablad för Vanguard Global Bond Fund

Självklart går hela prissänkningen direkt till Lysas kunder. Det innebär att du endast betalar en förvaltningsavgift om 0,25% respektive 0,09% (tidigare 0,38% respektive 0,15%) för dessa fonder.

Båda fonderna tillhör våra absoluta favoriter eftersom de är mycket bredare (investerar i flera bolag) än de flesta fonder. Vanguard Global Small-Cap Index utgör 10 % av Lysa Aktier och Vanguard Global Bond utgör 15 % av Lysa Räntor. En typisk indexfond investerar i 1 000 - 1 500 bolag.

"Båda fonderna tillhör våra absoluta favoriter"

Vanguard Global Small-Cap Index Fund är en passivt förvaltad aktieindexfond som ger en bred exponering mot småbolag i hela världen till låg kostnad. Fonden följer det marknadsvärdesviktade indexet MSCI world small cap index. Fonden ger exponering mot 23 olika marknader och investerar i över 4 400 enskilda aktier.

Vanguard Global Bond Index Fund är en passivt förvaltad obligationsfond och ger på motsvarande sätt en bred exponering mot en stod mängd obligationer, fler än 9 700, över hela världen till en mycket låg kostnad