Sparkonto Auto passerar en halv miljard

2023-07-21

News post decorative image

Bästa kund,

Under försommaren lanserade vi Sparkonto Auto med målet att göra det enklare för våra kunder att få en schysst ränta på sina pengar. Det är med glädje vi nu kan konstatera att det öppnats mer än 10 000 konton och att Sparkonto Auto på kort tid nått insättningar på en halv miljard kronor. Här kan du öppna ditt Sparkonto Auto.

AUM sparkonto.jpg

Det är inte underligt att endast en liten del av hushållens pengar ger ränta

Ökad inflation och stigande bolåneräntor sätter press på de svenska hushållens ekonomi. Att spara på ett sparkonto med ränta är ett enkelt sätt att få ut mer av sina pengar. Trots det är det färre än en tredjedel av alla hushålls besparingar som ligger på ett räntebärande konto enligt en analys av Dagens Industri i april 2023. Det är inte underligt då räntan på sparkonton under lång tid har varit låg och det därför inte gjorde så stor skillnad för hushållen på vilket konto pengarna sparades. Det är även krångligt att sätta sig in i vilket konto man ska välja, hålla koll på överföringar och övervaka ränteläget. Den senaste tiden har visserligen ett par av storbankerna lanserat en låg ränta (ex. 0,25 %) på vanliga konton, denna är dock långt ifrån marknadsmässig.

Det här är Sparkonto Auto

Sparkonto Auto är ett samarbete mellan Lysa och utvalda partners. Först ut är Collector Bank AB (under namnbyte till Norion Bank AB) och Borgo AB. Med Sparkonto Auto placerar Lysa kundens pengar automatiskt hos dessa institut, där pengarna genererar ränta och skyddas av statlig insättningsgaranti*. När en partner justerar sin ränta omfördelar Lysa automatiskt kundens pengar för att säkerställa en fördelaktig ränta. Det här innebär också att kunden kan få tillgång till utökat skydd genom insättningsgaranti från flera institut.

Lysa är störst på digital kapitalförvaltning i Norden

Lysas målsättning är att göra sparande enkelt och effektivt. Lysa är störst i Norden på digital kapitalförvaltning med 120 000 kunder som tillsammans investerar cirka 25 miljarder kronor i fonder hos Lysa. Erbjudandet har nu kompletterats med Sparkonto Auto för sparande på sparkonto med ränta, statlig insättningsgaranti och fria uttag.

Trevlig sommar!

Patrik Adamson, VD, tillsammans med hela Lysa-teamet

*Genom Sparkonto Auto placeras kundens insättningar på ett klientmedelskonto hos respektive partner som omfattas statlig insättningsgaranti enligt beslut av Riksgälden. Genom insättningsgarantin har insättaren rätt till ersättning för sammanlagda insättningar hos institutet (dvs. hos varje partner), inklusive insättningar på klientmedelskonto, med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver detta belopp kan insättare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen så snart som möjligt och senast 3 månader från den dag institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.