Förändringar i Lysa Räntor

2020-04-07

Efter de senaste veckornas händelser kring Spiltan Räntefond Sverige har vi vidtagit åtgärder för att minimera risken för att en liknande situation uppstår igen. Förändringarna är genomförda för dig och du behöver inte göra någonting utan kan fortsätta med ditt sparande precis som vanligt.

Denna information berör endast kunder som sparar med Lysas breda investeringsinriktning.

Kort resumé: vad har hänt och varför?

De senaste veckornas obalans på den svenska marknaden för företagslån gjorde att många räntefonder hade svårt att värdera sina innehav. Flera valde därför att tillfälligt senarelägga sin handel, däribland Spiltan Räntefond Sverige som vid tidpunkten utgjorde ca 17 % av innehavet i Lysa Räntor.

Spiltans senareläggning drog ut på tiden och gjorde att vi på Lysa inte längre kunde garantera våra kunder en aktuell och korrekt värdering av innehavet i Lysa Räntor. För att säkerställa likabehandling för alla andelsägare valde vi därför att tillfälligt senarelägga handeln för Lysa Räntor. (Normal handel återupptogs 1/4.)

Lätt att spara rätt

Lysas mission är att göra det lätt att spara rätt. Vi sätter samman en portfölj med några av marknadens (enligt oss) bästa och billigaste produkter, och sedan löpande övervaka, ombalansera och förbättra våra kunders portföljer. Det här gör att du som kund kan spara smart, billigt och helt automatiskt utan att själv behöva jämföra och välja fonder själv. Det gör också att listan av de underliggande innehav som Lysa väljer att investera i kan ändras om nya bättre fonder lanseras.

Vi har sålt Spiltan Räntefond Sverige

Under perioden då handeln var senarelagd hade vi kontakt både med Spiltan och berörda myndigheter för att påskynda en öppning. Baserat på den information vi har, delar vi inte Spiltans bedömning att det, under lång tid, var i andelsägarnas intresse att hålla fonden stängd. Därför är Spiltan inte längre en del av Lysa Räntor.

Strategin för Lysa Räntor

Vid sammansättningen av Lysa Räntor är utgångspunkten att obligationer ska skydda investerares kapital i marknadsnedgångar. Basen i fonden är svenska stats- och bostadsobligationer vilka kompletteras med företagsobligationer och internationella obligationer för att diversifiera och öka den förväntade avkastningen.

Här nedan listar vi de delklasser som Lysa Räntor investerar i (taget från vårt whitepaper). pasted image 0.png

Under första kvartalet 2020 har de två mest riskfyllda innehaven i Lysa Räntor (vilkas syfte är att bidra med positiv avkastning i en lågräntemiljö); Spiltan Räntefond Sverige och Deutsche Bank EUR HY Bond UCITS ETF, bidragit till den negativa avkastningen med -3,57% respektive -10,76%.

Tack vare den breda diversifieringen samt innehav i stats- och bostadsobligationer har Lysa Räntor under perioden haft en avkastning på -1,43%. Sedan start har fonden avkastat 4,02% efter avgifter. Att värdet på företagsobligationer faller i kriser  är inte oväntat, vi går igenom detta i mer detalj i vårt whitepaper.

De fonder som gått sämst i år (företagsobligationsfonderna) är de som framförallt bidragit till den positiva avkastningen de senaste tre åren. Det är det primära syftet med företagsobligationerna.

pasted image 0-1.png

  • Ökad diversifiering
  • Minskad exponering mot svenska företagsobligationer
  • Ökad exponering mot globala och europeiska företagsobligationer
  • Ökad exponering mot globala statsobligationer

Lysa Räntors underliggande innehav per april 2020:

Skärmavbild 2020-04-06 kl. 11.24.35.png

Nya innehav

I praktiken betyder det att likviden från försäljningen av andelar i Spiltan Räntefond Sverige har investerats i de internationella SEK hedgeade fonderna:

  • Dimensional Global Short-Term Inv. Grade FI Fund (1),
  • iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (2) samt
  • iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (3)

Tillsammans ger de en exponering mot såväl internationella obligationer som globala och europeiska företagsobligationer. Anledningen till att Lysa väljer att öka andelen innehav med exponering mot globala och europeiska marknader är att vi bedömer att de marknaderna erbjuder en bättre likviditet samtidigt som de har goda möjligheter att agera dämpande gentemot globala aktier.


Som vanligt är du välkommen att höra av dig med frågor eller funderingar till kontakt@lysa.se eller ringa oss på 08-525 035 70.