Lysas investeringsinriktningar

Lysa erbjuder två investeringsinriktningar för sparande: Bred och Hållbar. Den breda inriktningen fokuserar på maximal riskspridning genom att investera i flera tusen bolag globalt, medan den hållbara fokuserar på hållbarhetsaspekten genom att exkludera vissa typer av bolag och branscher. Lysas avgift är precis densamma oavsett vad du väljer (max 0,24 %).

Bred
 • Det klassiska “Lysasparandet” lanserat 2016
 • Fokus på global exponering och maximal riskspridning
 • Dina pengar förvaltas i mer än 8 000 små och stora aktiebolag och 5 000 ränteinstrument
Hållbar
 • Ett hållbart sparalternativ lanserat 2019
 • Begränsad möjlighet att investera i bolag som är verksamma inom exempelvis spel, vapen, droger eller fossila bränslen
 • Dina pengar förvaltas i omkring 1000 bolag med bevisat samhälls- och miljöansvar och 200 ränteinstrument

3 vanliga frågor (och svar)

 • Är det någon prisskillnad mellan inriktningarna?

  Lysas avgift är densamma för både Bred och Hållbar (max 0,24 %). Den totala avgiften för dig som kund är i stort sett densamma, sånär som på några baspunkter (1 baspunkt = 0,01 %), beroende på de underliggande fonderna och fördelningen mellan räntor och aktier.

 • Lysa pratar ofta om att det är viktigt med bred riskspridning, hur ser det ut för Hållbart sparande?

  Lysas grundläggande investeringsfilosofi: Låga avgifter, stor riskspridning och att välja en risknivå som passar dig, gäller för både hållbart och brett sparande. Valet att spara hållbart innebär dock att dina pengar sparas i färre bolag. Det finns tyvärr inga bra globala hållbara fonder för småbolag och få alternativ utanför Europa och USA. Det innebär att en kund som väljer bred inriktning får sina pengar investerade i ca 8 000 bolag och en kund som väljer hållbar inriktning får sina pengar investerade i ca 1 000 bolag.

 • Vad betyder Hållbart sparande?

  Det finns flera olika åsikter om vad hållbart sparande innebär. Vi har därför utvärderat olika standarder för hållbart sparande och funnit Svenska Kyrkans riktlinjer som genomtänkta och konsekventa. Därför har vi valt att följa dessa i mesta möjliga mån.

  Konkret innebär det en begränsning av möjligheten att investera i bolag som säljer vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Dessutom ges en viss övervikt till bolag som får en bra hållbarhetspoäng enligt ett bolag som heter MSCI.

Mer detaljerad information om de olika inriktningarna finns att hitta i vårt white paper.