Hur beskattas ett investeringssparkonto (ISK)?

ISK är ett schablonbeskattat konto. Det innebär att du inte betalar någon skatt för de vinster du gör, istället betalar du en årlig schablonskatt som beräknas på det sammanlagda värdet av dina tillgångar på kontot oavsett om du gör vinst eller förlust. Skatten på ISK beräknas enligt följande:

1. Först beräknas kapitalunderlaget. Detta görs genom att man lägger ihop värdet på kontot vid ingången av varje kvartal (dvs. 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober) och värdet på alla insättningar under året. Detta belopp delas sedan på fyra.

2. Därefter beräknas schablonintäkten. Schablonintäkten är en förutbestämd andel av kapitalunderlaget och är det belopp som ska tas upp till beskattning. Andelen bestäms av statslåneräntan den 30 november föregående år plus en procentenhet. Den kan dock aldrig bli lägre än 1,25 %. För 2023 är schablonintäkten 2,94% av kapitalunderlaget.

3. Schablonintäkten beskattas med en skattesats om 30 %. Detta innebär att för 2023 blir skatten på ISK 0,882 % av ditt kapitalunderlag (30 % av 2,94 % är 0,882 %).

Mer information om beskattning av ISK finns här.

Lysa beräknar och rapporterar årligen din schablonintäkt till Skatteverket vilket gör att uppgifterna kommer att finnas förtryckta i din deklaration. Du kan även se ditt deklarationsunderlag för respektive konto och år genom att göra följande:

> Logga in med bankID och klicka på menyn med tre streck uppe till vänster
> Välj “Kundinfo” och “Deklarationsunderlag”
> Klicka i för önskat konto och år för att visa beräkningarna och den information vi har skickat till Skatteverket