Vilken ränta har jag rätt till?

Du har rätt till ränta som respektive samarbetspartner betalar för dina insättningar i enlighet med villkoren för respektive partnerkonto (klientmedelskonto). Din totala ränta baseras alltså på var dina pengar vid var tid är placerade. För att göra det enkelt för dig att se vilken ränta du vid var tid har rätt till räknar Lysa ut detta åt dig och presenterar detta som en räntesats (procentsats) på kontosidan för ditt Sparkonto Auto. På kontosidan kan du även se var dina pengar vid var tid är placerade.

Du tjänar in ränta löpande från dess att dina pengar placerats hos Lysas samarbetspartners, vilket i normalfallet tar omkring 3 bankdagar från dess att Lysa mottagit din insättning.

Räntan tillgodoförs ditt konto (kapitaliseras) den sista december varje år och blir i normalfallet tillgänglig för uttag några dagar därefter. Lysa betalar även ut den ränta du tjänat in om ditt Sparkonto Auto avslutas.

När en partner ändrar sin räntesats flyttar Lysa automatiskt en del av dina pengar till den partner som betalar bäst ränta. Under tiden dessa pengar flyttas (är i transit) är dessa inte räntebärande tills dess att flytten genomförts, vilket i normalfallet tar omkring 3-5 bankdagar. Notera att den räntesats som presenteras på kontosidan för ditt Sparkonto Auto därför temporärt kan skilja sig något från den ränta som presenteras på Lysas hemsida eller när du öppnar ett nytt konto.

Räntan är föremål för skatt (som utgångspunkt 30 %).