Vad händer om den försäkrade avlider?

Om den försäkrade personen avlider avslutas kontot och 101 % av värdet vid tidpunkten betalas ut till företaget som äger försäkringen.