Kan jag flytta innehav från en annan kapitalförsäkring till Lysa?

Nej. På en kapitalförsäkring går det endast att göra insättningar eller uttag, vilket innebär att du inte kan flytta värdepapper till eller från en annan försäkring.