Står Lysa under Finansinpektionens tillsyn?

Ja, Lysa står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om våra tillstånd finns här.