Hur skyddas mitt sparande hos Lysa?

Lysa är lika säkert som din bank. Du äger dina fondandelar och du har således rätt till hela ditt innehav om Lysa mot förmodan skulle gå i konkurs. Dessutom omfattas dina värdepapper av investerarskyddet. Insättningar omfattas av den danska motsvarigheten till insättningsgarantin, Garantiformuen, fram till att pengarna investeras. För att logga in hos oss använder du BankID. All information om ditt sparande är givetvis konfidentiell.

Mer information om investerarskydd och insättningsgarantin finns här.