Hur behandlas mina personuppgifter hos Lysa?

I samband med att du nyttjar Lysas tjänster eller kommer i kontakt med oss av olika anledningar kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. Lysa iakttar stor försiktighet för att skydda din personliga integritet. Behandlingen av dina personuppgifter omfattas av bestämmelserna i General Data Protection Regulation (GDPR). Lysas kundregister och andra uppgifter som Lysa har om dig skyddas även av sekretess enligt 1 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Mer information om hur Lysa behandlar dina personuppgifter finns här.