Varför ställer vi frågor om din skatterättsliga hemvist?

Lysa har en skyldighet enligt lag att inhämta information om kunder som har skatterättslig hemvist i andra länder än Sverige. Vi behöver dela informationen med Skatteverket. Du är skyldig att informera Lysa om alla länder där du har skatterättslig hemvist och det är viktigt att du lämnar fullständiga och uppdaterade uppgifter. Detta eftersom du som kund som är ansvarig för att den information du lämnar är korrekt.