Hur beskattas interna överföringar?

Typ av intern överföring
Påverkan på skatt?
ISK → ISK
Nej
ISK → Sparkonto
Nej
Sparkonto → ISK
Ja
Sparkonto → Sparkonto
Nej