Vad är min avgift?

Låga avgifter är otroligt viktigta för ett framgångsrikt långsiktigt sparande. Ju lägre avgift du betalar för ditt sparande (dag efter dag, år efter år), desto mer pengar blir kvar på ditt konto och får möjlighet att växa. 

Gör följande för att se din avgift: 


Hemsidan: 

> Logga in med BankID och klicka på "Visa mer" på önskat Lysa-konto på kontoöversikten 

> Bläddra till rubriken “Avgifter”. Här går det att läsa av din årliga avgift i procent och kronor 

Appen: 

> Logga in med BankID och klicka på önskat Lysa-konto via översikten 

> Bläddra till rubriken “Avgifter”. Här går det att läsa av din avgift i procent och kronor samt se historiska avgifter