Kan jag få ett nytt investeringsförslag från Lysa?

Ja! Du har alltid möjligheten att uppdatera dina svar gällande syn på risk, preferenser eller sparhorisont och därigenom få ett nytt investeringsförslag från oss. Om din situation eller sparplan ändrats kan du justera dina svar enligt följande: 


Hemsidan:

 > Logga in med BankID och klicka på "Visa mer" på önskat Lysa-konto på kontoöversikten 

> Bläddra till rubriken “Kontoval” och välj “Ändra kontoval” och härnäst “Uppdatera investeringshorisont” för att få ett uppdaterat förslag av ny målfördelning anpassad baserat på din nuvarande situation 


Appen: 

> Logga in med BankID och klicka på ditt Lysakonto via översikten 

> Välj “Ändra” under rubriken “Kontofokus” 

> Besvara därefter frågorna för att för att få ett uppdaterat förslag av ny målfördelning anpassad baserat på din nuvarande situation Lysa rekommenderar att du alltid följer vårt investeringsförslag eftersom det är baserat på din syn på risk tillsammans och sparhorisont.