Hur gör jag en intern överföring?

För att göra en intern överföring gör du följande:

Hemsidan: 

> Logga in med BankID och klicka på menyn med tre streck uppe till vänster 

> Välj “Överföringar” och “Interna överföringar” 

> Fyll i från vilket konto du vill överföra från och därefter vilket konto du vill överföra till 


Appen

> Logga in med BankID och klicka på ditt Lysakonto via översikten 

> Välj “Överföring” och “Interna överföringar” 

> Fyll i från vilket konto du vill överföra från och därefter vilket konto du vill överföra till


Typ av intern överföring
Hur lång tid tar det?
Skatteeffekt
ISK → ISK
1-2 bankdagar innan investerad enligt ny målfördelning
Nej
ISK → Sparkonto
1-3 bankdagar för att sälja av fondandelar
Nej
Sparkonto → ISK
1-3 bankdagar för att köpa fondandelar
Ja. Läs mer här
Sparkonto → Sparkonto
Pengarna överförs direkt
Nej