Vilken avkastning kan jag förvänta mig?

Målet med förvaltningen är att maximera din avkastning, givet din ekonomiska situation, risktolerans och sparhorisont. Lysas investeringsfilosofi innebär att din utveckling kommer att vara förknippad med marknadsutvecklingen och anpassad till dina förutsättningar och preferenser. På så vis hjälper vi dig att maximera din riskjusterade avkastning.