Vad är Lysas investeringsfilosofi?

Lysa är en spartjänst som automatiskt investerar dina pengar i några av marknadens bredaste och billigaste indexnära aktiefonder och ränteinstrument. Dessutom anpassas risknivån i ditt sparande baserat på just din situation och dina preferenser. Vår investeringsfilosofi bygger på historisk data, sannolikhetslära och nobelprisvinnande forskning i ekonomi. Detta samt insikten om att ingen kan se in i framtiden och därigenom veta exakt vilka aktier eller fonder som kommer prestera bättre än andra. Genom att investera brett (globalt och indexnära) och billigt är ditt sparande på Lysa utformat för att vara förberett på att precis vad som helst kan hända. Vår tjänst bygger på fyra enkla grundprinciper:

1. Betala låga avgifter
2. Sprid dina investeringar - god diversifiering minskar risken
3. Ta inte större risker än du kan hantera
4. Fullfölj din sparstrategi

Du kan läsa mer här om Lysas investeringsfilosofi.