Hur sätts räntan?

Räntan bestäms alltid av Lysas samarbetspartners. Den avgörs av vilken inlåningsränta de beslutar om att erbjuda. Det här är således inget Lysa beslutar om. Du kan alltid hitta din nuvarande rörliga ränta på kontosidan för ditt sparkonto.