Avgifter

Låga avgifter är A och O för ett bra sparande. Här kan du enkelt se vad det kostar att spara med Lysa. Inga dolda avgifter eller överraskningar tillkommer.

Vad du betalar för

Finansbranschen har varit duktig på att dölja sina avgifter och göra det svårt för kunden att förstå vad man betalar för. Med öppna kort och full transparens vill vi göra precis tvärtom.

An illustration depicting the three different layers of fees. Transaction fees at the top, fund fees in the middle, and Lysa's fees at the bottom.

Lysas avgift

På Lysa tar vi aldrig emot kickbacks eller ersättning från någon annan än våra kunder. Den årliga avgiften till Lysa är densamma oavsett hur du väljer att spara och blir lägre ju mer du sparar.

Underliggande fondavgifter och transaktionskostnader

Fondavgift betalas till de underliggande fonder som dina pengar investeras i. Transaktionsavgift utgör handel i fonderna. Sedan 2023 beräknas transaktionskostnader som både är direkta (t.ex. courtage och settlementavgifter) och indirekta (t.ex. spread-kostnad). Läs mer här. Alla dessa ingår i din totala avgift och varierar beroende på sammansättningen av din portfölj.

Totala avgifter per år

Lysas avgift - 0,00 %

Avgiften som går direkt till Lysa för din portfölj- och fondförvaltning.

0,00 kr
Underliggande fondavgifter - 0,00 %

Avgiften som går till de underliggande fonder och ETF:er som vi investerar dina pengar i.

0,00 kr
Transaktionskostnader - 0,00 %

Kostnader som uppkommer när fonderna handlar underliggande instrument.

0,00 kr
Total avgift per år - 0,00 %0,00 kr

För att bygga den bästa portföljen investerar vi på aktie- och räntemarknaderna som en del av vårt portföljförvaltningsmandat. Mer information om Lysas fonder hittar du här.

Vikten av en låg avgift

Över tid så spelar avgifter stor roll för den slutgiltiga avkastningen. I uträkningen nedan kan du själv se hur ditt sparande kan påverkas över tid.

15 777 kr

mer på ditt Lysakonto efter 10 år jämfört med en aktiefond med en avgift på 1,25 %*

Skapa konto

* Den genomsnittliga aktiefondavgiften i Sverige är 1,25 %. Läs mer om hur vi räknat .

Vanliga frågor