Avgifter

Total avgift per år - 0,000 %
Målfördelning 75% aktier, 25% räntor
Startkapital 10 000 SEK

När det kommer till att redovisa avgifter har finansbranschen varit allt annat än tydlig. På Lysa tänker vi lite annorlunda. Med en transparent avgiftsstruktur kan du hela tiden se vad du har betalat och vad du kommer att betala. Inga kickbacks eller dolda avgifter förekommer.

Den totala avgiften för dig som kund består av tre delar – avgiften som går till Lysa (portfölj- och fondförvaltningsavgift), avgiften som går till de fonder som vi investerar dina pengar i (fondavgifter), och avgiften för att handla dessa fonder (transaktionsavgifter).

Jämför avgifter

Över tid så spelar avgifter stor roll för den slutgiltiga avkastningen. I grafen nedan kan du själv laborera med olika avgifter och se hur de påverkar sparandet över tid.

Alternativ A

0.397 %

Alternativ B

1.2 %
  • Utveckling utan avgift
  • Alternativ A
  • Alternativ B
0 SEK0 SEK0 SEK0 SEK
2022
2037
2052
En investering på SEK med en årlig utveckling på % hade efter år
  • utan avgift givit en SEK.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt SEK i avgifter.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt SEK i avgifter.
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.
Startkapital 10 000 SEK
Genomsnittlig årlig avkastning 7 %