Avgifter

Låga avgifter är A och O för ett bra sparande. Här kan du enkelt se vad det kostar att spara med Lysa. Inga dolda avgifter eller överraskningar tillkommer.

Räkna på din avgift

Välj sparform

Investera i breda fonder till låga avgifter.

Välj startkapital 10 000 kr
Välj målfördelning 75% aktier, 25% räntor

Vad du betalar för

Finansbranschen har varit duktig på att dölja sina avgifter och göra det svårt för kunden att förstå vad man betalar för. Med öppna kort och full transparens vill vi göra precis tvärtom.

Avgiften för att spara hos Lysa är uppdelad i tre delar, Lysas avgift samt fond- och transaktionsavgifter. Illustration

Lysas avgift

På Lysa tar vi aldrig emot kickbacks eller ersättning från någon annan än våra kunder. Den årliga avgiften till Lysa är densamma oavsett hur du väljer att spara och blir lägre ju mer du sparar.

Fond- och transaktionsavgifter

Fondavgift betalas till de underliggande fonder som dina pengar investeras i. Transaktionsavgift utgör kostnaden för att handla fonderna. Båda dessa ingår i din totala avgift.

Jämför avgifter

Över tid så spelar avgifter stor roll för den slutgiltiga avkastningen. I grafen nedan kan du själv laborera med olika avgifter och se hur de påverkar sparandet över tid.

Alternativ A

0.397 %

Alternativ B

1.2 %
  • Utveckling utan avgift
  • Alternativ A
  • Alternativ B
0 kr0 kr0 kr0 kr
2023
2038
2053
En investering på kr med en årlig utveckling på % hade efter år
  • utan avgift givit en kr.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt kr i avgifter.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt kr i avgifter.
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.
Startkapital 10 000 kr
Genomsnittlig årlig avkastning 7 %