Avgifter

Total avgift - 0,000 %
Målfördelning 75% aktier, 25% räntor
Startkapital 10 000 SEK

Den avgift du betalar till Lysa består av portföljförvaltningsavgift (Lysa AB) och fondförvaltningsavgift (Lysa Fonder AB), och kommer aldrig överstiga 0,24 %. Därutöver tillkommer avgifter för underliggande fonder och transaktionskostnader.

Jämför avgifter

Över tid så spelar avgifter stor roll för den slutgiltiga avkastningen. I grafen nedan kan du själv laborera med olika avgifter och se hur de påverkar sparandet över tid.

Alternativ A

0.397 %

Alternativ B

1.2 %
  • Utveckling utan avgift
  • Alternativ A
  • Alternativ B
0 SEK0 SEK0 SEK0 SEK
2021
2036
2051
En investering på SEK med en årlig utveckling på % hade efter år
  • utan avgift givit en SEK.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt SEK i avgifter.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt SEK i avgifter.
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.
Startkapital 10 000 SEK
Genomsnittlig årlig avkastning 7 %