Avgifter

Total avgift - 0,391 %
Lysa - 0,240 %
24,00 SEK
Fonder - 0,133 %
13,34 SEK
Transaktionsavgifter - 0,018 %
1,75 SEK
Totalt - 0,391 %
39,09 SEK
Målfördelning 75% aktier, 25% räntor
Startkapital 10 000 SEK

Den avgift du betalar till Lysa beror på hur mycket du investerar och din målfördelning. Avgiften till Lysa kommer aldrig överstiga 0,24 %. Därutöver tillkommer avgifter för underliggande fonder och transaktionsavgifter.

Läs mer om avgifter hos Finansinspektionen

Jämför avgifter

Över tid så spelar avgifter stor roll för den slutgiltiga avkastningen. I grafen nedan kan du själv laborera med olika avgifter och se hur de påverkar sparandet över tid.

Alternativ A

0.399 %

Alternativ B

1.2 %
  • Utveckling utan avgift
  • Alternativ A
  • Alternativ B
0 SEK0 SEK0 SEK0 SEK
2020
2035
2050
En investering på SEK med en årlig utveckling på % hade efter år
  • utan avgift givit en SEK.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt SEK i avgifter.
  • Med en avgift på % så hade duDu hade betalt SEK i avgifter.
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.
Startkapital 10 000 SEK
Genomsnittlig årlig avkastning 7 %