Stockholmsbörsen

Ränta på ränta - världens åttonde underverk

Grafen visar bästa respektive sämsta genomsnittliga årliga avkastning för 1 år av indexsparande på Stockholmsbörsen justerat för inflation (reel)

Bästa genomsnittliga årliga avkastning
- %
1 000 SEK hade stigit till - SEK
Sämsta genomsnittliga årliga avkastning
- %
1 000 SEK hade sjunkit till - SEK
Sparande i index på svenska börsen harefter 16 år aldrig givit negativ utdelning*
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.
Grafen är logaritmiskt ritad och visas i reell (justerat för inflation) avkastning för svenska aktier åren 1919 till och med 2015.
* Källor och beräkningsmetoder: Se Frennberg & Hansson (1992) "Computation ofa monthly index for Swedish stock returns: 1919-1989". "Scandinavian Economic History Review", No 1 1992, s. 3-27. Samt Lysaanalys baserad på SIX Return Index (SIXRX).