Kom igång med ett smartare sparande

Lysa fungerar som ett smart sparkonto där pengarna du sätter in automatiskt investeras i fonder med stor riskspridning och låga avgifter. Med Lysa är det rätt att investera rätt.

Ju mer du sparar, desto billigare blir det

Investering
10 000 SEK
Lysas avgift (%)
0,24 %
Lysas avgift (SEK)
24 SEK
Startkapital 10 000 SEK
Utöver avgiften till Lysa tillkommer endast avgift för lågkostnadsfonder som ligger på mellan 0,12 – 0,16 % samt transaktionsavgifter. Vi har inget påslag på vår avgift för transaktionsavgifter. Du betalar istället bara vad det kostar.

Läs mer om våra avgifter

Vi hjälper dig att identifiera rätt risknivå och sprida riskerna

Innan du öppnar ett konto ställer vi frågor till dig för att kunna identifiera en lämplig risknivå för dig. Varje gång du gör en insättning investerar vi sedan automatiskt dina pengar i en global portfölj med rätt risknivå.

Placeringar i länder med ett sammanlagt innehav av aktier och räntor
  • över 20 %
  • mellan 10 % och 20 %
  • mellan 5 % och 10 %
  • mellan 1 % och 5 %
  • mindre än 1 %
  • Aktier:
  • Räntor:
Av en investering på 100 000 SEK med målfördelningen % Aktier och % Räntor så hade placerats i aktiefonder och i räntefonder i
Något gick fel. Vi kunde inte hämta grafdatan.

Avvikelser i kartan förekommer pga att (i) underliggande fonder uppdaterar sina innehav oregelbundet, (ii) kartans upplösning inte är tillräckligt hög för att visa innehav i länder som t ex Guernsey, (iii) fonder vanligtvis håller en marginell del likvida medel och (iv) vi avrundar alla siffror till hela kronor.