Investering
10 000 SEK
Lysas avgift (%)
0,24 %
Lysas avgift (SEK)
24 SEK
Startkapital 10 000 SEK
Utöver avgiften till Lysa tillkommer endast avgift för lågkostnadsfonder som ligger på mellan 0,12 – 0,17 % samt transaktionsavgifter. Vi har inget påslag på vår avgift för transaktionsavgifter. Du betalar istället bara vad det kostar.