Investering
10 000 SEK
Lysas avgift (%)
0,24 %
Lysas avgift (SEK)
24 SEK
Startkapital 10 000 SEK
Lysas avgift överstiger aldrig 0,24 %. Utöver avgiften till Lysa tillkommer fond- och transaktionsavgifter. Total avgift för dig som kund blir ca 0,4 % per år – och det inkluderar allt.